მომსახურების ღირებულება


ვერსია რეკლამის ჩვენების გარეშე
 • რესტორნის QR მენიუ
 • პროდუქტების რაოდენობა მაქს. 80
 • შეკვეთის გაკეთება კლიენტის მობილური მოწყობილობიდან
 • მიმტანის ზარის ღილაკი
 • ვიზა/მასტერქარდის გადახდის შემთხევაში შეკვეთიდან 4.5%
 • პროგრამა აჩვენებს რეკლამას Google Ads
ტარიფი "მინი"
 • შეიცავს ყველაფერს რაც შედის უფასო ვერსიაში
 • თქვენი მენიუს ციფრული ვერსიის შექმნა
 • ვერსია რეკლამის ჩვენების გარეშე
 • მიმტანის ზარის ღილაკი + 15 ლარი / თვეში
 • ვიზა/მასტერქარდის გადახდის შემთხევაში შეკვეთიდან 3.5%
 • პროდუქტების რაოდენობა მაქს: 100
 • ღირებულება : 20 ლარი / თვეში

ტარიფი "სტანდარტი"
 • შეიცავს ყველა ფუნქციას ვერსიის "მინი"
 • თქვენი მენიუს ციფრული ვერსიის შექმნა
 • ვერსია რეკლამის ჩვენების გარეშე
 • ვიზა/მასტერქარდის გადახდის შემთხევაში შეკვეთიდან 3.5%
 • მიმტანის ზარის ღილაკი + 15 ლარი / თვეში
 • პროდუქტების რაოდენობა მაქს: 150
 • ღირებულება : 40 ლარი / თვეში

ტარიფი "სრული"
 • შეიცავს ყველა ფუნქციას ვერსიის "სტანდარტი"
 • თქვენი მენიუს ციფრული ვერსიის შექმნა
 • ოპერატორის მხარდაჭერა (მოგეხმარებათ პროდუქტის ატვირთვაში)
 • ვიზა/მასტერქარდის გადახდის შემთხევაში შეკვეთიდან 3.5%
 • პროდუქტების რაოდენობა მაქს: 1000
 • ვერსია რეკლამის ჩვენების გარეშე
 • მიმტანის ზარის ღილაკი
 • ღირებულება : 160 ლარი / თვეში


მოთხოვნის დატოვება და გამოყენების დაწყება